തൊഴിൽ വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ നേരിടാം

എങ്ങനെ നമുക്ക് തൊഴിൽ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാം ? കേരളത്തിൽ പല വർഷങ്ങളായി നിലനിന്നുവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ആഗോളതലത്തിലെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയും കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ മേഖലയെ മുൻ കാലങ്ങളിലൊന്നും അനുഭവപ്പെടാത്ത പ്രതിസന്ധികളിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ തൊഴിൽ…

രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ നയങ്ങളും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും

കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറിയ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യന്ത്രിയായ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തമായ നയങ്ങളോടും പരിപാടികളോടുമാണ് അധികാരത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഐക്യരാഷ്ടസഭയുടെയും ഗ്ലോബൽ ഗ്രീൻ ഗ്രോത്തിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ നീതി ആയോഗ് തയ്യാറാക്കുന്ന സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യ ഇൻഡക്സ്…

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിൻറെ ആവശ്യകത

കോവിഡ് 19 എന്ന മഹാമാരി ആശുപത്രി ചിലവുകൾ ഭയാനകരമായി വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമായിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സയാണ് ആശുപത്രി ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനുകാരണമെന്നാണ് ആശുപത്രി നടത്തിപ്പുകാർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ കാറ്റുള്ളപ്പോൾ തൂറ്റുക എന്നതുപോലെയാണ് ആശുപത്രികർ ചെയ്യുന്നത്. പത്തു രൂപപോലും ചെലവില്ലാത്ത കഞ്ഞിക്ക് 1600…

കോവിഡും സുസ്ഥിരവികസനലക്ഷ്യങ്ങളും

കോവിഡ് 19 എന്ന മഹാമാരി ആഗോളതലത്തിൽ സമസ്ത മേഖലകളെയും വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തമാകുന്നതിനുമുമ്പ് പലമടങ്ങ് ശക്തിയോടെ രണ്ടാം ഘട്ടം സർവ്വനാശം നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.ഇനിയുമൊരു ഘട്ടം ഉണ്ടാകുമോയെന്നു ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകജനത. സുസ്ഥിരവുമായ ഭാവി എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച സുസ്ഥിര…

error: Content is protected !!