ഡി എം സി അറിയിപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം വലിയതുറയിലെ തീരദേശ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥക്ക് പരിഹാരം കാണണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡിസ്ട്രസ് മാനേജ്‌മെന്റ് കലക്ടീവ് കേരളാ ചാപ്റ്റർ യോഗം ചേർന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി, ആന്റണി രാജു, ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എന്നിവർക്ക് പരാതി നൽകി.

ഡി എം സി യെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്‌ വേണു ഹരിദാസ് ,അഴിപ്പിൽ അനിൽകുമാർ എന്നിവരാണ് പരാതി നൽകിയത്. പരാതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ യോഗം വിളിച്ചുചേർത്ത് വേണ്ട പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാമെന്ന് സ്‌ഥലം എം.എൽ.എ കൂടിയായ മന്ത്രി ആന്റണി രാജു ഡി.എം.സി പ്രതിനിധികൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി.

error: Content is protected !!