ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി


മഴക്കെടുതിയിൽ ഗതാഗത വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി യുടെ സേവനം നൽകാൻ മന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി. കോട്ടയം, എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ അഞ്ച് റെസ്ക്യു -കം – ആംബുലൻസ് തയാറാക്കാനും മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. മണ്ണിടിച്ചിലുള്ള പ്രദേശത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു . കൂടാതെ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ യാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നും മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!