പെയിന്റ് ബ്രഷ് 000

അക്ഷരങ്ങളാൽ തീർത്ത നേർത്തവരകൾ കൊണ്ട് അഞ്ജു സജിത്ത് എന്ന എഴുത്തുകാരി തീർത്ത നിഗൂഢതകൾ നിറച്ചു വച്ച ഒരു മനോഹരചിത്രം, അതാണ് പെയിന്റ് ബ്രഷ് 000. ഫേസ്ബുക്കിൽ നോവലിന്റെ പോസ്റ്റ്‌ വന്നപ്പോൾ പെയിന്റ് ബ്രഷ് 000 എന്ന പേര് തന്നെയാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്.…

error: Content is protected !!