ഒരുമാസത്തെ റമദാൻ വ്രതശുദ്ധിക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാൾ

ഒരുമാസത്തെ റമദാൻ വ്രതശുദ്ധിക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാംമത വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അമിതമായ ആഘോഷങ്ങളില്ലാതെയാകും വിശ്വസികൾ ഇപ്രാവശ്യം ഈദുൽ ഫിതർ ആഘോഷിക്കുക. ഇത്തവണ റമസാൻ മുപ്പത് പൂർത്തിയാക്കിയാണ് വിശ്വാസികൾ ചെറിയ പെരുന്നാളിനെ വരവേൽക്കുന്നത്. കൊവിഡ്…

error: Content is protected !!