നാഹിദാ..

സീൻ 10 മുൻസീനിന്റെ തുടർച്ച. വാതിലിനരികിലെ ഭിത്തിയിൽ ചാരി നോക്കി നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടി. വാതിലിനരികിൽ നിന്ന് വീണ്ടുമൊരു സിഗരറ്റിനു തീപിടിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ഹരിശങ്കർ. വീണ്ടുവിചാരമുണ്ടായപോലെ കൊളുത്തിത്തുടങ്ങിയ സിഗരറ്റ് വെളിയിൽ കളഞ്ഞ ശേഷം പെൺകുട്ടിയെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു.പെൺകുട്ടി: കൊൽക്കത്തയ്ക്കാണോ ഭയ്യാ? ഞാനും അവിടേക്കാ.ഹരിശങ്കർ :…

error: Content is protected !!