നാഷണൽ ഫോറം ഫോർ പീപ്പിൾസ്‌ റൈറ്റ്‌സ്; ഹെല്പ് ലൈൻ ആരംഭിച്ചു

വേൾഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്‌സ് ഫോറം (whrf), യു.എൻ. ഗ്ലോബൽ കോംപാക്ട് എന്നിവയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന നാഷണൽ ഫോറം ഫോർ പീപ്പിൾസ്‌ റൈറ്റ്‌സ് (nfpr), കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജന സേവനാർത്ഥം ജോബ് & എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെല്പ് ലൈൻ…

error: Content is protected !!