‘പാതാളക്കരണ്ടി’ യൂട്യൂബ് റിലീസ് ആയി.

അജയ് ശിവറാം സംവിധാനം ചെയ്ത ‘പാതാളക്കരണ്ടി’ ഇന്ന് യൂട്യൂബ് റിലീസ് ആയി. പാതാളക്കരണ്ടിയുടെ കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം നിർവഹിച്ചത് പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനായ ഡോ എം രാജീവ് കുമാർ ആണ്. ക്യാമറാമാൻ കൃഷ്ണൻ വി സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ദൃശ്യഭംഗി കാണികളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നുണ്ട്.…

error: Content is protected !!