പൈനാപ്പിള്‍ ഫ്രൈഡ് റൈസ്

പൈനാപ്പിള്‍ ചേര്‍ന്ന ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ്. ആവശ്യം വേണ്ട ചേരുവകള്‍: 1) വെന്ത ചോറ് – 3 കപ്പ് 2) കോഴി – 1/2 lb 3) പൈനാപ്പിള്‍ അരിഞ്ഞത് – 1 കപ്പ് 5) സെലറി അരിഞ്ഞത് – 1/2…

error: Content is protected !!