ദി ബ്രൈറ്റ് ഡേ

2013 ലെ ഇറാനിയൻ സെല്ലുലോയിഡിൽ നിന്നും 2015 ലെത്തുമ്പോൾ ‘ദി ബ്രൈറ്റ് ഡേ’ എന്ന സിനിമ, സിനിമക്ക് തിളക്കം കൂട്ടുന്നതല്ലാതെ പ്രേക്ഷക ഹൃദയത്തിൽ ഫംഗസ് കലർത്തുന്നില്ലെന്ന് വേണം കരുതാൻ. 2013 ല്‍ നിര്‍മ്മിച്ച ഈ ഇറാനിയൻ സിനിമ, സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ളോരു വിഷയം…

ദുരന്തകാമനകളുടെ കഥാകാരൻ

മനുഷ്യന്റെ ഉപബോധമനസിലടക്കിവച്ച വികാരങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ച് കഥപറഞ്ഞ ഒരു കഥാകാരൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു. പ്രകടമാകുന്ന കാഴ്ചകളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ നിഗൂഢതയുടെ ആഴങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്രയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനിഷ്ടം. മഞ്ഞു വീഴുന്ന രാത്രിയിൽ തീകായുന്ന നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ ചൊരിഞ്ഞു. ചിത്രശലഭമാകാനും…

error: Content is protected !!