അഫ്ഗാനെ ബുർഖ ഇടീപ്പിച്ചു താലിബാൻ..

റൺവേയിലൂടെ നീങ്ങുന്ന വിമാനത്തിൽ ചാടിക്കയറി രക്ഷപ്പെടാനൊരുങ്ങി നൂറുകണക്കിനാളുകൾ! അഭയാർത്ഥി പലായനങ്ങൾ പലരീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജീവനുവേണ്ടിയുള്ള പരക്കം പാച്ചിൽ ഇത്രയും ഞെട്ടിക്കുന്നതാവുന്നതു ചരിത്രത്തിലാദ്യം. അഫ്ഗാൻ പ്രശ്‍നം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായിക്കൊണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാനവ മനഃസാക്ഷിക്കു നിരക്കാത്ത അക്രമങ്ങളുടെയും ജീവനെടുക്കുന്ന ഭീകരതയുടെയും ദിനങ്ങൾ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ വാർത്തകളായി…

error: Content is protected !!