പുതുവെളിച്ചം

ഇന്ന് രാവിലെ ആണ് ഡ്യൂട്ടി, ദുബായിലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തിരക്കുള്ള സർജന്റെ നേഴ്സ് ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ എട്ട് മണിക്കൂറിൽ ഒന്നും ഡ്യൂട്ടി സമയം ഒതുങ്ങില്ല, അത് ചിലപ്പോൾ എട്ടരയായും, ഒൻപതായും ഒക്കെ നീളാറുണ്ട്. വർഷം എട്ടായി ദുബായിൽ വന്നിട്ടു, ഈ…

error: Content is protected !!