ഹുമയൂൺതെരുവിലെസാക്ഷി

അനീഷിന്റെ പുസ്തകം “ ഹുമയൂൺ തെരുവിലെ സാക്ഷി” വർത്തമാന ഇന്ത്യയിൽ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ്. തിരിച്ചറിവുകൾ, പലകാലങ്ങൾ കടന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ തേടിയെത്തുമ്പോൾ രാജ്യം മുറിവേറ്റ് പിടയുന്നുണ്ടെങ്കിലും തെരുവുകൾ മനുഷ്യരാൽ ശബ്‌ദമുഖരിതമാണ്. ഓരോ തെരുവിനും ഒട്ടേറെ സാക്ഷികളുണ്ട്, ചരിത്രങ്ങൾക്കും. ഹുമയൂൺ തെരുവും നിശബ്ദമായൊരു…

The Sixth Sense (1999)

M. Night Syamalan’s ‘The Sixth Sense’ can be considered on of the best in the horror thriller film genre, being arguably his best written and directed film, with the only…

ചുവന്ന ഭൂമി

     മെയ്ദിന പുലരിയിൽ ഞങ്ങൾ, പഴയ വിപ്ലവങ്ങളെ പെറുക്കിക്കൂട്ടി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പനങ്ങാട്ടെ  പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ഒത്തുകൂടി. കൈയ്യിൽ വന്നൊരു നിർമ്മാണ കരാർ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള തന്ത്രം മെനയലായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ചരിത്രം കൂടി പറയാനുണ്ട്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്…

കരടി

ഞാനോ എന്റെ വർഗ്ഗമോ , അടിയറവ് പറഞ്ഞവരെ നഖമാഴ്ത്തി ഭുജിക്കില്ല. — കരടി. കരടി കണ്ണും പൂട്ടിക്കിടന്നു. ചെറിയ അസ്വസ്ഥതയുണ്ട്. പക്ഷെ, വാക്കുകൾ കൊണ്ടതിന് പറയാനറിയില്ലല്ലോ. ” സുമംഗലീ! ആരാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കെടി! നിന്റെ പേറെടുക്കാനാ ഡോക്ടറ് കുഞ്ഞ് വന്നത്” തങ്കപ്പേട്ടൻ…

error: Content is protected !!