ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആഘോഷിച്ച് DMC

ഡൽഹി കേന്ദ്രമായ 10 രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനമുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടന ഡിസ്ട്രസ് മാനേജ്‌മെന്റ് കളക്ടീവ് (DMC) കേരള ചാപ്റ്റർ ശ്രീ.വേണു ഹരിദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു.

ഔഷധസസ്യ തൈകൾ, പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ ഇവയുടെ വിതരണം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അഡ്വ.എം. വിൻസെന്റ് എം.എൽ.എ DMC യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നു.

നേമം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീമതി. അഖില എം.ബി, ബാലരാമപുരം ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. അനിൽകുമാർ, പൊതുപ്രവർത്തകൻ വിനു ബാലരാമപുരം എന്നിവർ വിത്തുകളും തൈകളും കൈപ്പറ്റി വിതരണം ചെയ്തു.

കണിക്കൊന്ന,താന്നി, പുത്രൻ ജീവ, കൂവളം, വാളൻപുളി, വാതം കൊല്ലി, ജാതി, അയ്യപ്പന, മുള്ളു വേങ്ങ, നെല്ലി, പേര, വിഷപ്പച്ച, ബ്രഹ്മി എന്നീ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ തൈകൾ ആണ് വിതരണം ചെയ്തത്.

കേരള സർക്കാർ ഫാർമ്മോ കോഗ്നൻസി സീനിയർ റിസർച്ച് ഓഫീസർ ശ്രീമതി ക്രിസ്റ്റിൽ ലൈലയുടെ കീഴിലുള്ള പൂജപ്പുര യൂണിറ്റാണ് ഔഷധ സസ്യതൈകൾ ലഭ്യമാക്കിയത്.

error: Content is protected !!